Hoppa till innehåll

Installation luftvärmepump

Senast uppdaterad 20 maj, 2024

Om du ska köpa en luftvärmepump behöver du anlita en certifierad kyltekniker för att genomföra installationen. I denna artikel går vi igenom sådant som är bra att känna till inför din värmepumpsinstallation.

Anlita certifierad kyltekniker

Installation luftvärmepump med certifierad kyltekniker

Till att börja med behöver du känna till att du alltid måste anlita en certifierad kyltekniker för att genomföra installationen av din luftvärmepump. Detta gäller oavsett om du investerat i en luft-luft-värmepump eller en luft-vatten-värmepump.

Anledningen är att köldmedelskretsen i värmepumpen måste förslutas på plats. Detta är en uppgift som det inte är tillåtet för en lekman att göra utan det krävs utbildning och certifikat för att garantera att installationen blir korrekt utförd och på ett säkert sätt.

Så går det till

 1. Kontakta ett företag som utför installation av luftvärmepumpar. Ofta kan butiken där du köper din utrustning hjälpa dig.
 2. Berätta vilken typ av pump du ska installera, var du bor, typ av hus och annat som de bör känna till
 3. Du får en offert
 4. En kyltekniker kommer till din bostad och genomför installationen
 5. Installatören visar dig vad som gjorts
 6. Du får signera en installationsrapport

Skillnad mellan luft/luft och luft/vatten

Det andra du bör känna till är att det är en ganska så stor skillnad i pris för att installera en luftvärmepump beroende på teknik:

 • Luft / luft-värmepump: 4000 – 8000 kronor
 • Luft / vatten-värmepump: Runt 30 000 kronor

Det kostar med andra ord i runda svängar 4-8 gånger så mycket att installera en luft-vattenvärmepump jämfört med en modell med luft-luft.

OBS – tänk på att du kan få ROT-avdrag i bägge fallen – vi kommer strax till det.

Priset för installationen skiljer sig också en hel del beroende på var i landet ditt hus ligger. I de södra och mellersta delarna av Sverige är det billigast medan du får räkna med att betala mer om du bor i Norrland. Det beror på att avstånden är längre och därmed tar det mer tid för installatören att färdigställa jobbet.

Installation av luft-luft värmepump

Det är relativt enkelt att installera en luft-luft-värmepump. Ändå måste den givetvis göras av en fackman.

Det brukar kosta från 4000 kronor upp till runt 8000 kronor att genomföra en luft-luftvärmepumpsinstallation. I det priset ingår arbetstid, uppackning och rördragning upp till 4 meter. Utomhusdelen skruvas fast på ett väggfäste med vibrationsdämpare.

Anläggningen kopplas in i en befintlig stickkontakt. Behövs extra uttag behöver du själv kontakta en elektriker.

Installatören provkör anläggningen och fyller eventuellt på med köldmedium om det behövs. Du får också en kort introduktion hur anläggningen fungerar.

Om du har en gammal luftvärmepump brukar det gå att få den nedmonterad gratis ifall kylläget fungerar och om den nya värmepumpen monteras på samma plats. Dock brukar inte bortförsel av den gamla utrustningen ingå.

Material för installation brukar ingå, men det tillkommer kostnader ifall det behövs längre kabeldragning eller om väggen är av annat material än trä eller vanligt tegel. Se lista med extra kostnader nedan.

Installation av luft-vatten värmepump

En luft-vatten-värmepump är betydligt dyrare än en luft-luft-pump. Det gäller främst själva utrustningen, men även installationen.

När det gäller montering av utomhusdelen är det i princip inget som skiljer från en luft-luftvärmepump. Däremot är inkopplingen till det vattenburna systemet lite mer komplicerad jämfört med att bara skruva fast ett utblås på en vägg.

Montören behöver dra rör från utomhusdelen in till ackumulatortanken, det vill säga ett betydligt mer omfattande VVS-arbete.

Denna typ av installation brukar kosta runt 30 000 kronor. Tänk då på att det blir betydligt dyrare om det inte finns ett befintligt vattenburet värmesystem i bostaden. Då måste rör dras genom samtliga rum och värmeelement sättas upp.

Tilläggskostnader

Ibland kan det uppstå tilläggskostnader när du ska installera luftvärmepump. Här är några exempel på de vanligaste kostnaderna som kan uppstå:

 • Kostnader för elektriker i samband med installation (kontakter, dosor, säkringar, brytare)
 • Tillägg om du bor på en ö
 • Bomkörning (om uppdraget inte blev av på grund av misstag av dig)
 • Nedmontering av gammal pump (brukar vara gratis om kylläget fungerar)
 • Transport av gammal pump
 • Håltagning i betong
 • Håltagning i timmervägg
 • Håltagning i mexitegel
 • Extra rördragning
 • Montering på markstativ
 • Eventuell parkeringsavgift (självkostnadspris)
 • Avgift om det inte finns körbarväg fram till bostaden
 • Höghöjdsarbeten (över 2 meter)

ROT-avdrag för installation av luftvärmepump

Du har rätt att få ROT-avdrag för installation av luftvärmepump. Det gäller oavsett om du väljer en modell av typen luft-luft eller luft-vatten. Kostnaden för installationen minskar då med 30 procent, något som dras av direkt på fakturan.

Rörligt timpris
Telge Energi

Anpassa Din Elkostnad med Rörligt Timpris!

Betala exakt vad elen kostar per timme, när du använder den. Planera din elanvändning smart genom att övervaka de kommande dygnets timpriser. Välj de mest ekonomiska timmarna för din elanvändning och optimera din elkostnad. Ta kontroll över din elförbrukning redan idag!

Annons för Telge Energi

Sammanfattning

Du behöver anlita en certifierad kyltekniker för att installera din luftvärmepump. Ofta kan butiken där du köper utrustningen hjälpa dig med detta. Kostanden är runt 4000 – 8000 kronor för att installera en luft-luft-värmepump och runt 30 000 kronor för en luft-vattenvärmepump.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar det att installera luftvärmepump?

Kostnaden för själva installationen är 4000 – 8000 kronor för en luft-luft-värmepump. Priset varierar beroende på var du bor.

Vem installerar luftvärmepump?

Det behövs en certifierad kyltekniker för att genomföra installationen.

Hur lång tid tar det att installera en luftvärmepump?

I normalfall tar det runt 5 timmar att installera utrustningen. Ifall det handlar om montering på hög höjd, om väggen är av betong eller specialtegel eller ifall det är lång kabeldragning tar det längre tid.